We Recruit Online Marketeers +316 19 63 62 16 info@freshpeople.nl

Privacy statement

Fresh People vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar kandidaten, werkzoekenden, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers,  ZZP’ers en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden je persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de AVG hieraan stelt.

Hoe lang?

Wanneer je als flexwerker, kandidaat, sollicitant, ZZP’er of (tijdelijke) werknemer je persoonsgegevens en/of CV aan Fresh People verstrekt, worden je gegevens opgenomen in de database van Fresh People. Dit geldt ook voor de gegevens die wij van jou als werknemer of vertegenwoordiger van een (potentiele) zakelijke relatie zoals een (potentiele) opdrachtgever, leverancier, verkoper of ander bedrijf of instelling ontvangen. Wanneer je ons je cv en/of een sollicitatie stuurt, geef je hiermee expliciet toestemming om je persoonlijke gegevens te bewaren voor de duur van drie jaar. Na deze periode ontvang je van ons bericht of je instemming verleent om dit te verlengen. Zonder deze toestemming zullen je gegevens worden vernietigd.

Welke gegevens?

Wij verwerken o.a. de volgende persoonsgegevens; NAW-gegevens, mobiele nummer, geboortedatum, e-mailadres en geslacht. Voor zover dit blijkt uit je CV, LinkedIn profiel of andere Sociale Media verwerken wij ook gegevens zoals: opleidingsniveau, huidige en voormalige werkgevers, interesses en persoonlijkheidskenmerken, nevenfuncties, en eventuele andere persoonlijke data. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor werving- en selectiedoeleinden.

Met wie delen?

Deze informatie wordt alleen doorgegeven aan een specifieke opdrachtgever nadat wij met jou hierover overleg hebben gevoerd en jij hiervoor, schriftelijk toestemming hebt gegeven. Fresh People bewaart je gegevens vanaf het moment dat je ingeschreven bent, tijdens een werving- en selectieprocedure en ook nadien voor het geval er zich een passende vacature of interim opdracht in de toekomst voordoet. Wij verlangen van onze opdrachtgevers strikte geheimhouding en verlangen dat zij dezelfde privacy beginselen hanteren als wij.

Rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Dien hiervoor een aanvraag in bij info@freshpeople.nl.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Revoke cookies

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij raden je aan om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.