We Recruit Online Marketeers +316 19 63 62 16 info@freshpeople.nl

Een UX designer of user experience designer is iemand die zich bezighoudt met het ontwerpen van een betekenisvolle en aangename gebruikerservaring, over het algemeen op het gebied van websites, software programma’s, apps en games. Vergelijkbare functies zijn die van UI designer (user interface designer) en interaction designer, die evenwel op enkele punten verschillen van de functie van UX designer. Het blikveld van een UX designer omvat de volledige (gevoels)ervaring van gebruikers, terwijl de andere twee zich op specifieke onderdelen hiervan richten (namelijk de interactie tussen gebruiker en medium respectievelijk de visuele vormgeving hiervan).