We Recruit Online Marketeers +316 19 63 62 16 info@freshpeople.nl

CRO staat voor Conversion Rate Optimization, ook wel conversieoptimalisatie genoemd. Het is een methode die de data en de feedback van gebruikers gebruikt om het resultaat van een website te verbeteren. ‘Conversie’ staat voor het omzetten van bezoekers naar kopende klanten. Een conversie kan het bestellen of kopen van een product zijn, maar ook het afnemen van een dienst, aanmeldingen voor een nieuwsbrief, het invullen van een contactformulier, het aanvragen van informatie of het downloaden van een whitepaper. ‘Optimalisatie’ staat voor het optimaliseren (verbeteren) van de website om te zorgen dat bezoekers gaan converteren. CRO is dus het verbeteren van het conversieratio op basis van A/B testing en hypotheses waardoor bezoekers meer aankopen, downloads of andere doelen voltooien.

De website kan met verschillende elementen geoptimaliseerd worden, zoals het verbeteren van de tagline, de USP’s, testimonials, de leesbaarheid, afbeeldingen, een call-to-action of het verbeteren van de navigatie door de website (interne linkstructuur).

HOE WERKT CONVERSIEOPTIMALISATIE?

Een nieuwe website wordt voor conversie geoptimaliseerd door na te denken over de drempels waar bezoekers tegenaan kunnen lopen, zoals het toevoegen van de verzendkosten of voorraadgegevens. Het conversie optimalisatie proces voor bestaande website vindt doorlopend plaats. De aanpassingen komen voort uit verkregen data uit analyses. Deze data wordt met psychologie gecombineerd en hier worden vervolgens hypotheses aan gehangen.

Welke onderdelen heeft CRO?

  • A/B en multivariate testing
  • Analyse van de customer journey
  • Optimaliseren van copy en CTA’s
  • Screen flow recordings analyseren
  • Segmentatie
  • Marketing automation